Aparaty służą do ogrzewania lub ogrzewania i  wentylacji hal przemysłowych, magazynów itp.
Konstrukcyjnie aparaty przystosowane są do zawieszania na ścianach lub słupach konstrukcyjnych na wysokości umożliwiającej bezpośredni nawiew powietrza do strefy ogrzewanej.
Wyposażenie aparatu w wentylator promieniowy umożliwia samodzielną pracę urządzenia lub z dołączonym dodatkowym wyposażeniem o oporach do 100Pa. Aparaty mogą pracować jako ogrzewcze na powietrzu obiegowym samodzielnie lub z dołączonym filtrem od strony ssącej wentylatora albo jako ogrzewczo-wentylacyjne z dołączoną skrzynką czerpną umożliwiającą czerpanie powietrza świeżego, obiegowego lub zmieszanego w dowolnym stosunku. Skrzynki czerpne mogą być dostarczane z filtrem lub bez filtra.

Czytaj więcej...