aparaty ogrzewcze TROPIC

Do bezpośredniego montażu na zaworach stosowane są siłowniki [rys. 10], które umożliwiają regulowanie zaworu „ciągłe- 010V DC” (przy pomocy regulatora RT) lub „on-off” (przy pomocy termostatu TP lub TPP). Pozycja (wysunięcia) trzpienia siłownika jest więc proporcjonalna do wartości sygnału sterującego z regulatora lub termostatu.
Stosowane siłowniki posiadają możliwość ręcznej regulacji i przeznaczone są do zaworów :
- DN15...40 , siła nominalna 400N
- DN50...150 , siła nominalna 1000N

Czytaj więcej...

aparaty ogrzewcze TROPIC

Do sterowania przepustnicami powietrza zewnętrznego stosuje się siłowniki, których zadaniem jest ustawienie przepustnicy powietrza w żądanym położeniu i ochrona nagrzewnic wodnych przed zamarzaniem. W zależności od sposobu sterowania przepustnic wykorzystujemy siłowniki typu:
- otwórz/zamknij “on-off”
- o działaniu ciągłym 0..10V. Ustawienie przepustnicy w konkretnym położeniu uzyskuje się poprzez podanie napięcia sterującego z zadajnika położenia przepustnic ZW o wartości 0...10V.

Czytaj więcej...