aparaty ogrzewcze TROPIC

W aparatach grzewczo-wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi pracującymi w układzie powietrza zewnętrznego zalecaną częścią układu sterującego jest układ (termostat przeciwzamrożeniowy) zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem.
Termostat posiada kapilarę równomiernie rozwiniętą wzdłuż pola nagrzewnicy, która po obniżeniu temperatury powietrza (nawet na krótkim odcinku kapilary) poniżej temperatury granicznej (5oC) przekazuje sygnał do skrzynki zasilająco-sterującej, która na odpowiedź termostatu: sygnalizuje stan alarmu lampką „ALARM NAGRZEWNICY”, wyłącza wentylator, zamyka przepustnicę powietrza zewnętrznego i otwiera całkowicie zawór wody grzejnej nagrzewnicy. Układ powróci do normalnego stanu pracy automatycznie  po wzroście temperatury nagrzewnicy.
W układzie z termostatem pomieszczeniowym TP(TPP) wykorzystywany jest termostat przeciwzamrożeniowy TPZ1, natomiast z regulatorem temperatury RT, termostat przeciwzamrożeniowy TPZ2.

Czytaj więcej...

W aparatach z nagrzewnicami elektrycznymi stosowane są termostaty temperatury dwustawne (wyposażenie standardowe), które są przeznaczone do zabezpieczenia nagrzewnicy. Wzrost temperatury nagrzewnicy powyżej bezpiecznego poziomu powoduje zmianę położenia styku w termostacie i odpowiednią reakcję układu sterującego: następuje wyłączenie napięcia zasilania nagrzewnicy i wentylator pracuje aż do obniżenia temperatury nagrzewnicy. Dodatkowo nagrzewnica uruchomiana jest dopiero wtedy, gdy mamy pewność, że przepływa przez nią powietrze.

Czytaj więcej...

aparaty ogrzewcze TROPIC

Pomieszczeniowy regulator temperatury umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30oC. Regulator porównuje temperaturę w pomieszczeniu (zmierzoną wbudowanym czujnikiem) z wartością zadaną. W razie wystąpienia odchyłki regulator generuje sygnał sterujący (ciągły: 0...10V DC) do wysterowania siłownika zaworu grzewczego.

Jednym regulatorem/termostatem, przy współpracy ze skrzynką zasilająco-sterującą możliwe jest sterowanie zespołem urządzeń.
Regulatorów/termostatów nie należy wystawiać przy montażu na bezpośrednie promieniowanie (grzejniki, lampy, promieniowanie słoneczne) oraz w miejscach dużych ciągów powietrza (w pobliżu drzwi i okien), gdyż powoduje to błędy pomiarowe.

Czytaj więcej...

aparaty ogrzewcze TROPIC

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30oC.
Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej powoduje, że termostat podaje sygnał na otwarcie zaworu i załączy wentylator. Jeżeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną wówczas termostat przełącza się podając sygnał na zamknięcie zaworu i wyłączenie wentylatora.

Czytaj więcej...