UKŁAD POWIETRZA OBIEGOWEGO (tylko ogrzewanie).

OPIS:
- regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą zainstalowanego termostatu „on-off” TP lub termostatu z programatorem czasowym „on-off” TPP;
- siłownik zaworu MV „on-off” do automatycznego uruchomiania zaworu;
- regulacja wydajności za pomocą regulatora ARW (RTRD) lub „on-off” przy wykorzystaniu szafy ZS-...
- przy wykorzystaniu jednej skrzynki ZS-.../1 lub ZS-.../2 i termostatu pomieszczeniowego możliwe jest sterownie kilkoma aparatami, aż do maksymalnego prądu znamionowego regulatora.

 

UKŁAD POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO I OBIEGOWEGO (ogrzewanie i wentylacja)

OPIS:
- regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą zainstalowanego termostatu „on-off” TP (TPP) lub regulatora „sygnał ciągły” RT;
- siłownik zaworu MV do automatycznego uruchomiania zaworu;
- termostat p. zamrożeniowy zabezpiecza nagrzewnice przed zamarzaniem. Termostat TPZ1 współpracuje z termostatem TP(TPP), natomiast TPZ2 z regulatorem temperatury RT;
- otwarcie przepustnicy zewnętrznej M poprzez siłownik „on-off” lub przy współpracy zadajnika ZW wysyłającego na siłownik „sygnał ciągły”;
- zadajnik ZW umieszczony w szafie ZS-..., współpracuje z siłownikiem przepustnicy zewnętrznej działającej na „sygnał ciągły”;
- regulacja wydajności możliwa za pomocą regulatora ARW(RTRD) lub “on-off” przy wykorzystaniu skrzynki ZS-...;
- przy wykorzystaniu jednej skrzynki ZS-... i termostatu (regulatora) pomieszczeniowego możliwe jest sterownie kilkoma aparatami;