aparaty ogrzewcze TROPIC

W aparatach, zawory rozdzielające znalazły szerokie zastosowanie przy regulacji przepływu czynnika grzewczego przez nagrzewnice.

Stosowane zawory trójdrogowe możemy podzielić na:
- rozdzielające z przyłączem z gwintem wewnętrznym V20, V25 (on/off). Zawory powinny być montowane na zasilaniu, przepływ dopuszczalny jest tylko w oznaczonym kierunku, AB->A lub AB->B.

- mieszające z przyłączem z gwintem zewnętrznym V20, V25, V32, V40 i V50. Zawory powinny być montowane na powrocie, a kierunek przepływu dopuszczalny jest tylko w oznaczonym kierunku A i B->AB.

Czytaj więcej...