DAWGn
aparat_tropic

DAWGn/w
aparat_term

DAWGo
aparat_ogrzewczo-wentylacyjny

 
 

PAWGr
aparat_ogrzewczo-chlodzacy