aparaty ogrzewcze TROPIC

Termostat pomieszczeniowy (on-off) TP umożliwia ustawienie pokrętłem nastawy wymaganej temperatury w pomieszczeniu w zakresie 8...30oC.
Spadek temperatury w pomieszczeniu poniżej wartości zadanej powoduje, że termostat podaje sygnał na otwarcie zaworu i załączy wentylator. Jeżeli natomiast temperatura w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość zadaną wówczas termostat przełącza się podając sygnał na zamknięcie zaworu i wyłączenie wentylatora.

Czytaj więcej...