Opis urządzenia

Detektor DTW jest przeznaczony do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (czadu) w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa, oraz zostaje uaktywnione wyjście sterujące wentylacją.
Obszar zastosowań:
- garaże i parkingi podziemne;
- hale produkcyjne zagrożone emisją CO w trakcie procesów technologicznych;
- kotłownie opalane paliwami stałymi, płynnymi lub gazem.
Cechy wyjątkowe:
- jednoczęściowa konstrukcja: czujnik gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej obudowie
- dwa niezależne progi alarmowe kalibrowane standardowo lub wg życzeń klienta

 
Parametry


 

 
Do pobrania

Automatyka i sterowanie wentylatorów