Opis urządzenia

Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza WDVOS i WDVOSC  charakteryzują się nowoczesną stylistyką, która była możliwa do osiągnięcia przez wykonanie elementów obudowy z tworzywa.
Zastosowany wysokosprawny wentylator oraz nie korodujące i zabarwione w masie elementy obudowy gwarantują niezawodną wieloletnią pracę i niezmienny wygląd wentylatora.
Wentylatory WDVOSC są odmianą wentylatorów WDVOS wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

ZASTOSOWANIE
Wentylatory dachowe z pionowym wypływem powietrza służą do usuwania powietrza z hal produkcyjnych, magazynów, pawilonów handlowych, sklepów, biur itp.
Wentylatory WDVOSC przewidywane są do zastosowania wszędzie tam, gdzie wymagane jest zastosowanie wentylatorów o szczególnie niskiej głośności pracy. Mają one mniejsze moce silników i niższe prędkości obrotowe wirników wentylatorów.
Usuwane zużyte powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS URZĄDZENIA
Wentylatory składają się z:
- wysokosprawnego wirnika promieniowego z tworzywa z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika;
- płyty nośnej wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej;
- osłony wykonanej z laminatu poliestrowo-szklanego.
Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach uniwersalnych lub podstawach uniwersalnych tłumiących.

WARUNKI PRACY
Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi 50oC. 

 
Dane techniczne


 

 
Wymiary


 

 
Do pobrania

Książka Wyrobu WDVOS/WDVOSC
Karta Katalogowa WDVOS/WDVOSC