APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE TERM

Kategoria:

Opis

Aparaty ogrzewcze TERM z wentylatorami osiowymi, z silnikami asynchronicznymi AC lub silnikami elektronicznie komutowanycmi EC, metalową obudową oraz nagrzewnicami lamelowymi przystosowanymi do zasilania wodą o temperaturze do 110/80OC są najbardziej wszechstronną ofertą urządzeń do ogrzewania pomieszczeń takich jak: hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, pawilony handlowe, sale widowiskowo-sportowe i itp.

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne tworzone są przez dodanie do aparatów ogrzewczych TERM czerpni dachowych lub ściennych i skrzynek czerpnych umożliwiających w szerokim zakresie ustalenie proporcji zmieszania powietrza świeżego i obiegowego.

Aparaty są przystosowane do pracy w pozycji poziomej jako aparaty sufitowe oraz w pozycji pionowej jako aparaty ścienne. W obu tych pozycjach konstrukcja nagrzewnic zapewnia możliwość całkowitego odpowietrzenia i odwodnienia.

OPIS PRODUKTU

W skład aparatu wchodzą:

  • wentylator osiowy  z silnikiem AC lub EC;;
  • nagrzewnica wodna lamelowa;
  • obudowa zewnętrzna;
  • kratka wylotowa jednorzędowa;

Nagrzewnice wodne lamelowe wykonane są z rurek miedzianych o średnicy zewnętrznej 12mm oraz lamel aluminiowych o rozstawieniu s=2,4mm.

Aparaty z nagrzewnicami wodnymi lamelowymi dostarczane są z gwintami wewnętrznymi.

W aparatach przewidywanych do pracy jako sufitowe kratka wylotowa może być zastąpiona nawiewnikiem szczelinowym lub dyszą wylotową.

Nawiewnik szczelinowy umożliwia ogrzanie strefy przebywania ludzi wtórnym strumieniem powietrza.

Dysza wylotowa umożliwia zwiększenie zasięgu strumienia nawiewanego powietrza.

WARUNKI PRACY

Aparaty z nagrzewnicą wodną lamelową mogą być zasilane wodą o temperaturze do 150OC i ciśnieniu pracy do 1,5MPa a z nagrzewnicą wodną bimetalową mogą być zasilane wodą o temperaturze do 150/100OC i ciśnieniu pracy do 1,6MPa.
Aparaty z nagrzewnicą parową (tylko ścienne) mogą być zasilane parą o ciśnieniu do 0,6MPa.
Wentylatory z silnikami asynchronicznymi AC do aparatów:

  • TERM 0; 1 tylko silniki jednofazowe 230V/50Hz (AC/J);
  • TERM 2 silniki trójfazowe 400V/50Hz AC/T lub z silniki jednofazowe 230V/ 50Hz AC/J;
  • TERM 3; 4 tylko silniki trójfazowe 400V/50Hz AC/T.

Silniki trójfazowe AC aparatów 2; 3; 4 mogą być połączone w lub .
Na życzenie zamawiającego aparaty TERM 1; 2; 3; 4 mogą być wyposażone w silniki o podwyższonym stopniu ochrony IP lub w trójfazowe silniki AC w wykonaniu przeciwwybuchowym (nie dostępne dla aparatów TERM-0).
Wentylatory z silnikami elektronicznie komutowanymi EC do aparatów:

  • TERM 0; 1; 2 tylko silniki jednofazowe 230V/50Hz (EC/J);
  • TERM 3; 4 tylko silniki trójfazowe 400V/50Hz EC/T.

Aparaty z silnikami EC mogą być dostarczane z zadajnikami napięciowymi 0-10V.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa TERM pdf
Książka Wyrobu TERM pdf
Bloki TERM zip
Plik 3D BIM TERM zip
Wzór deklaracji zgodności TERM pdf
Automatyka i sterowanie aparatów ogrzewczych pdf