CENTRALE PODWIESZANE CP

Opis

Centrale podwieszane CP oparte są na konstrukcji samonośnej. Dostępne są 4 wielkości central o wydajności od 200 do 3 850m3/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku przeciwprądowym lub glikolowym. Przeznaczone głównie do zabudowy w strefie podsufitowej. Jako opcja dostępna jest również możliwość montażu na ścianie, w przestrzeni między stropowej lub na wypoziomowanym fundamencie. Centrale dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa CP pdf
Książka Wyrobu CP pdf
Wzór deklaracji zgodności CP pdf
Automatyka i sterowanie central klimatyzacyjnych pdf