DACHOWE APARATY OGRZEWCZO-WENTYLACYJNE DAWGN

Opis

Centrala bezkanałowa DAWGn należy do grupy urządzeń przeznaczonych głównie do obiektów jednokondygnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tych w których ze względów technologicznych niemożliwe lub niepożądane byłoby rozprowadzanie kanałów.

OPIS PRODUKTU

Centrala składa się z dwóch części: zewnętrznej i wewnętrznej. Konstrukcja cz. zewnętrznej oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu ‘sandwich’ wypełnione wełną mineralną o grubości 45mm. Natomiast cz. wewnętrzna to konstrukcja samonośna.

Obróbka powietrza ograniczona jest do filtrowania, ogrzewania oraz chłodzenia z wykorzystaniem wymiennika na wodę lodową. Układ przepustnic umożliwia recyrkulację powietrza usuwanego. Zastosowany nawiewnik wirowy umożliwia regulację zasięgu strugi powietrza.

Pliki do pobrania

Wytyczne projektowe dla central bezkanałowych pdf
Karta Katalogowa DAWGn pdf
Książka Wyrobu DAWGn pdf
Wzór deklaracji zgodności DAWGn pdf