DESTRATYFIKATORY DSP

Kategoria:

Opis

Destratyfikatory służą do wyrównywania temperatur pod stropem hal oraz w strefie pracy. Korzyści z ich stosowania osiąga się w obiektach o dużych lokalnych źródłach ciepła i wysokościach powyżej 6m w przypadkach utrzymywania się warstwy znacznie cieplejszego powietrza pod stropem.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg destratyfikatorów ma 2 wielkości.
Destratyfikatory składają się z:

  • wentylatora osiowego;
  • obudowy z „ABS’’ z konfuzorem zwiększającym zasięg strumienia nawiewanego powietrza;
  • termostatu z regulatorem sterującym pracą destratyfikatora.

WARUNKI PRACY

Praca destratyfikatorów jest okresowa. Włączanie i wyłączanie sterowane jest termostatem umieszczonym przy destratyfikatorze i nastawianym na temperaturę o 5 do 10oC wyższą od temperatury w strefie pracy ludzi.
Wielkość urządzeń dobiera się tak aby zasięg strumienia był równy wysokości hali a ilość urządzeń tak aby ich łączna wydajność powietrza wynosiła od 1 do 2 objętości hali.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa DSP pdf
Książka Wyrobu DSP pdf
Bloki DSP zip
Plik 3D BIM DSP zip
Wzór deklaracji zgodności DSP pdf