NAGRZEWNICE RAMOWE PAROWE NP

Kategoria:

Opis

Nagrzewnice ramowe służą do ogrzewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg nagrzewnic zawiera 6 wielkości o powierzchni napływu od 0,157 do 1,6m2 wykonywane jako dwu lub trzy rzędowe. Zastosowana konstrukcja umożliwia łączenie nagrzewnic w zestawy cztero lub pięcio-rzędowe.
W skład nagrzewnic wchodzą:

  • rama zewnętrzna z kołnierzami przystosowanymi do łączenia z kanałami wentylacyjnymi;
  • elementy grzejne wykonane z rurek bimetalowych wysokożebrowanych tzn. stalowych rurek z nawalcowanym spiralnie ożebrowaniem aluminiowym; kolektorów z króćcami.

W podstawowym wykonaniu elementy grzejne wykonane są z rurek o wymiarach i średnicy wewnętrznej d=21,4mm, średnicy zewnętrznej żeber D=58mm i rozstawieniu żeber s=5mm.
Króćce w wykonaniu podstawowym przystosowane są do połączenia z instalacją grzewczą przez spawanie. Możliwe jest wykonanie nagrzewnic z króćcami zakończonymi kołnierzami.

WARUNKI PRACY

Nagrzewnice mogą być zasilane parą o ciśnieniu od 0,01MPa do 0,6MPa.
Nagrzewnice mogą pracować w położeniu pionowym lub odchylonym od pionu o max. 60O.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa NP pdf
Książka Wyrobu NP pdf
Plik 3D BIM NP zip
Wzór deklaracji zgodności NP pdf