REKUPERATORY RGS

Kategoria:

Opis

Typoszereg RGS to system central wentylacyjno-klimatyzacyjnych spełniających coraz wyższe wymogi jakie stawia przed nami Unia Europejska w zakresie oszczędności energii i ochrony środowiska. Podstawowymi cechami typoszeregu jest minimalizowanie kosztów poboru energii elektrycznej oraz kosztów związanych z wytwarzaniem energii cieplnej. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki cieplnej w postaci wysokosprawnych wymienników przeciwprądowych pozwala na odzysk energii cieplnej z powietrza usuwanego ze sprawnością spełniającą wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych. Typoszereg obejmuje 7 wielkości central w zakresie wydajności do 8 000 m3/h. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zarówno w obiektach użyteczności publicznej, obiektach mieszkalnych jak i przemysłowych.

Zastosowane podzespoły umożliwiają:

 • filtrowania powietrza świeżego i usuwanego z obsługiwanych pomieszczeń;
 • całoroczny odzysk energii cieplnej, który pozwala na wstępne grzanie powietrza świeżego zimą i wstępne schłodzenie powietrza świeżego latem;
 • grzanie powietrza wentylacyjnego w okresie grzewczym;
 • chłodzenie powietrza wentylacyjnego w okresie letnim;

W skład typoszeregu wchodzą:

 • sekcja bazowa;
 • sekcja nagrzewnicy wodnej;
 • sekcja nagrzewnicy elektrycznej;
 • sekcja chłodnicy freonowej;

OPIS PRODUKTU

Obudowa sekcji bazowych oparta jest na konstrukcji ze szkieletu aluminiowego wypełnionego panelami typu sandwich. Izolację termiczną stanowi wełna mineralna o grubości 25 mm. Sekcje bazowe wyposażone są w:

 • wymiennik przeciwprądowy do odzysku energii cieplnej o sprawności całkowitej powyżej 90%. Wymiennik wyposażony jest w by-pass powietrza świeżego;
 • filtry na wlocie powietrza świeżego oraz na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczeń. Wielkości 1, 2, 3, 4, 5 posiadają filtry klasy G4, natomiast wielkości 6 i 7 filtry o zwiększonej powierzchni filtracyjnej klasy F7 na wlocie powietrza świeżego i klasy M5 na wlocie powietrza usuwanego z pomieszczeń;
 • wentylatory z jednofazowymi silnikami typu EC-blue zasilane prądem o napięciu 230V;
 • podstawy o wysokości 100 mm w wielkości 4, 5, 6, 7 oraz nogi o wysokości 100 mm w wielkości 1, 2, 3;
 • prostokątne króćce elastyczne w wielkości 6, 7 oraz sztywne króćce okrągłe w wielkości 1, 2, 3, 4, 5.

WARUNKI PRACY

Urządzeń nie dopuszcza się do stosowania gdy:

 • transportowane powietrze może zawierać substancje stałe, kleiste, włókniste, oraz agresywne powodujące korozję lub rozkładanie, cynku, miedzi, stali i aluminium;
 • temperatury oraz wilgotności powietrza zewnętrznego w lecie lub zimie odbiegają od temperatur określonych dla obszaru Europy;
 • przewidywana jest praca urządzeń w warunkach klimatu morskiego lub tropikalnego;
 • jest zbyt wysokie stężenie zapylenie powietrza narzucające bardzo częstą wymianę filtrów powietrza w centrali;
 • występują niestabilne warunki zasilania nagrzewnicy wodnej grożącymi przerwami dostaw energii tak długo, że nawet sprawne układy automatyki zabezpieczającej nie uchronią wymienników przed zamrożeniem i ewentualnymi stratami z tego tytułu (uszkodzenie nagrzewnicy, szkody w wyniku zalania pomieszczeń).

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa RGS pdf
Książka Wyrobu RGS -HMI pdf
Bloki RGS zip
Wzór deklaracji zgodności RGS pdf