SKRZYNKI CZERPNE SC

Opis

Skrzynki czerpne służą do czerpania i mieszania powietrza świeżego i obiegowego. W przypadku stosowania skrzynek czerpnych do aparatów TERM konieczne jest zastosowanie (jako wyposażenia dodatkowego) króćca elastycznego (K) umożliwiającego połączenie skrzynek czerpnych z aparatami.

OPIS PRODUKTU

W wykonaniu podstawowym skrzynki czerpne SC składają się z:

  • przepustnicy powietrza świeżego;
  • komory mieszania z kratkami wlotowymi powietrza obiegowego.

Przepustnica powietrza świeżego  sterowana jest siłownikiem. Komora mieszania ma w otworach wlotowych powietrza obiegowego po 2 kratki (ręcznie ustawiane) umożliwiające ustawienie udziału obiegowego powietrza w całkowitej wydajności powietrza.

Skrzynki czerpne SC mogą być także wykonane z dodatkowymi elementami:

  • filtrem (F) klasa G3;
  • przepustnicami powietrza obiegowego (P) z siłownikami.

Skrzynki czerpne z dodatkowymi elementami są wykonywane w porozumieniu z producentem.
W porozumieniu z producentem skrzynki czerpne mogą być także wykonane z komorą mieszania z jedną kratką wlotową powietrza obiegowego.

Pliki do pobrania

Bloki SC zip