TERMOSTAT PRZECIWZAMROŻENIOWY TPZ

Kategoria:

Opis

W aparatach grzewczo-wentylacyjnych z nagrzewnicami wodnymi pracującymi w układzie powietrza zewnętrznego zalecaną częścią układu sterującego jest układ (termostat przeciwzamrożeniowy) zabezpieczenia nagrzewnicy przed zamrożeniem.
Termostat posiada kapilarę równomiernie rozwiniętą wzdłuż pola nagrzewnicy, która po obniżeniu temperatury powietrza (nawet na krótkim odcinku kapilary) poniżej temperatury granicznej (5oC) przekazuje sygnał do skrzynki zasilająco-sterującej, która na odpowiedź termostatu: sygnalizuje stan alarmu lampką „ALARM NAGRZEWNICY”, wyłącza wentylator, zamyka przepustnicę powietrza zewnętrznego i otwiera całkowicie zawór wody grzejnej nagrzewnicy. Układ powróci do normalnego stanu pracy automatycznie  po wzroście temperatury nagrzewnicy.
W układzie z termostatem pomieszczeniowym TP(TPP) wykorzystywany jest termostat przeciwzamrożeniowy TPZ1, natomiast z regulatorem temperatury RT, termostat przeciwzamrożeniowy TPZ2.

OPIS PRODUKTU

Parametry termostatów TPZ

Typ  TPZ1 TPZ2
Napięcie zasilania 24…230V AC 24…230V AC
Zakres pomiarowy -5…+15OC -5…+15OC
Nastaw fabryczny 5OC 5OC
Obciążalność styków 10(2)A
Sygnał wyjściowy 0…10V DC
Stopień ochrony IP54 IP54

Pliki do pobrania

Automatyka i sterowanie aparatów ogrzewczych pdf