WENTYLATORY DACHOWE PRZECIWWYBUCHOWE WDEX

Kategoria:

Opis

Wentylatory dachowe przeciwwybuchowe typ WDEx, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstać atmosfery wybuchowe gazów, par lub mgieł. Zapewniają one wymagany poziom bezpieczeństwa dla urządzeń grupy II kategorii 2, a więc urządzeń które mogą pracować w miejscach innych niż zakłady górnicze w których występuje zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu węglowego. Dodatkowo warunkiem jest aby wystąpienie atmosfery wybuchowej było sporadyczne.
Przeznaczeniem wentylatorów jest praca w takich pomieszczeniach jak linie do natryskiwania (farby ciekłe), pralnie chemiczne, magazyny chemiczne itp. zaklasyfikowanych w części lub w całości jako strefa 1 lub 2.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg wentylatorów typ WDEx zawiera 5 wielkości: 16; 20; 25; 31,5; 40.
Każdy wentylator wyposażony jest w:

  • część elektryczną: silnik budowy wzmocnionej,
  • część mechaniczną:
  • wirnik promieniowy metalowy, wyważony statycznie i dynamicznie,
  • obudowa niemetalowa.

Uwaga: Obudowa niemetalowa wykonana jest ze specjalnego tworzywa z powłoką przewodzącą zapewniającą odprowadzanie nadmiarowych ładunków elektrostatycznych.

WARUNKI PRACY

Wentylatory WDEx przewidziane są do pracy przy temperaturach otoczenia w zakresie -20 do +40OC. Dopuszczalna możliwa do wystąpienia temperatura na powierzchni elementu silnika T3=200OC, tak więc przy doborze należy pamiętać aby najniższa temperatury samozapłonu atmosfery wybuchowej była wyższa od w/w temperatury T3.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa WDEx pdf
Książka Wyrobu WDEx pdf
Bloki WDEx zip
Deklaracja zgodności WDEx pdf
Automatyka i sterowanie wentylatorów pdf