WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE WDVS-EX

Kategoria:

Opis

Wentylatory dachowe w wersji przeciwwybuchowej typ WDVS-Ex, przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń, w których mogą powstawać substancje palne w postaci gazów, par lub mgieł.
Wentylatory WDVS-Ex, zostały tak zaprojektowane, aby mogły zapewnić normalny poziom zabezpieczenia do strefy zagrożenia wybuchem 2 oraz wysoki poziom zabezpieczenia dla strefy 1.
Wentylatory wykonane są zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN 1127-1:2011, PN-EN 13463-1:2010, PN-EN 13463-5:2012, PN-EN 14986:2009;
  • dla kategorii 2G: PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03, PN-EN 60079-7:2016-02;
  • dla kategorii 3G: PN-EN 60079-0:2013-03/A11:2014-03, PN-EN 60079-15:2010.

OPIS PRODUKTU

Typoszereg wentylatorów dachowych z pionowym wypływem powietrza zawiera 7 wielkości od 31 do 63.
Wentylatory składają się z:

  • promieniowego wirnika silnikowego w wykonaniu przeciwwybuchowym produkcji ZIEHL ABEGG o cechach potwierdzonych deklaracją zgodności producenta. Promieniowy wirnik silnikowy wentylatora grupy II, kategoria urządzenia 2G z rodzajem zabezpieczenia przed wybuchem „c” do tłoczenia wybuchowej atmosfery gazowej grupy IIB dla strefy 1 i strefy 2, z silnikiem o zewnętrznym wirniku MK dla obszarów zagrożonych wybuchem, rodzaj zabezpieczenia przed wybuchem „e” oraz leja wlotowego wykonanego z miedzi;
  • obudowy wykonanej z aluminium;
  • podstawy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej.

Wentylatory są przystosowane do zamocowania na podstawach uniwersalnych PU.

WARUNKI PRACY

Wentylatory WDVS-Ex wykonywane są z silnikami:

  • DK trójfazowymi z możliwością 5 stopniowej regulacji obrotów;
  • SDK trójfazowymi z możliwością 2 stopniowej regulacji obrotów dla wielkości 50, 56 i 63.

Dopuszczalna temperatura usuwanego powietrza wynosi od -20 do 40OC.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa WDVS-Ex pdf
Książka Wyrobu WDVS-Ex pdf
Wzór deklaracji zgodności WDVS-Ex A pdf
Wzór deklaracji zgodności WDVS-Ex B pdf