CENTRALE KLIMATYZACYJNE CM

Opis

Konstrukcja central CM oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” wypełnione wełną mineralną o grubości 50mm. Dostępne są 3 wielkości central o wydajności od 34.000 do 135.000m3/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku glikolowym. Centrale CM mogą występować tylko jako jednostki szeregowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersja dachowa dodatkowo wyposażona jest w czerpnie i/lub wyrzutnię powietrza oraz dodatkowy dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym.

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Panele obudowy posiadają izolację z wełny mineralnej przy czym ich grubość wynosi 50mm. Obudowy poszczególnych sekcji posiadają panele rewizyjne wyposażone w dociski i uchwyty. Dodatkowo w sekcjach wentylatorowych przewidziano zamki.

Parametry obudowy wg normy EN 1886:

  • współczynnik przenikania ciepła U=1,17 W/m2K – klasa T3
  • współczynnik wpływu mostków cieplnych – klasa Tb1
  • wytrzymałość mechaniczna obudowy – klasa 1
  • szczelność obudowy – klasa B
  • temperatura pracy w wykonaniu standardowym od -40°C do +90°C

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa CSK, CSN, CM pdf
Książka Wyrobu CSK, CSN, CM pdf
Wzór deklaracji zgodności CM pdf
Automatyka i sterowanie central klimatyzacyjnych pdf