CENTRALE KLIMATYZACYJNE CSN

Opis

Konstrukcja central CSN oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu „sandwich” wypełnione wełną mineralną o grubości 45mm. Dostępne jest 8 wielkości central o wydajności od 3 250 do 50 500m³/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, obrotowym, rurce ciepła lub glikolowym. Poszczególne sekcje można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza. Centrale CSN mogą występować jako jednostki szeregowe lub piętrowe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersja dachowa dodatkowo wyposażona jest w czerpnie i/lub wyrzutnię powietrza oraz dodatkowy dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym. Elementem szczególnym jest ich obniżona wysokość w stosunku do central typu CSK.

OPIS PRODUKTU

Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Panele obudowy posiadają izolację z wełny mineralnej przy czym ich grubość wynosi 45mm. Obudowy poszczególnych sekcji posiadają panele rewizyjne wyposażone w dociski i uchwyty. Dodatkowo w sekcjach wentylatorowych przewidziano zamki.

Parametry obudowy wg normy EN 1886:

  • współczynnik przenikania ciepła U=1,17 W/m2K – klasa T3
  • współczynnik wpływu mostków cieplnych – klasa Tb1
  • wytrzymałość mechaniczna obudowy – klasa 1
  • szczelność obudowy – klasa B
  • temperatura pracy w wykonaniu standardowym od -40°C do +90°C

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa CSK, CSN, CM pdf
Książka Wyrobu CSK, CSN, CM pdf
Wzór deklaracji zgodności CSN pdf
Automatyka i sterowanie central klimatyzacyjnych pdf