TŁUMIK KANAŁOWY TK

Opis

PRZEZNACZENIE I BUDOWA
Tłumik typ TK, przeznaczone są do pochłaniania dźwięku w instalacjach kanałowych współpracując z wentylatorami WKp. Mogą być stosowane w innych instalacjach łączonych profilem P-20. Tłumiki wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej z kołnierzami z profilu P-20, zapewniając zintegrowanie z poszczególnymi elementami instalacji, tej samej wielkości. Kulisa tłumiąca posiada wkład z wełny mineralnej z welonem o grubości 100mm i gęstości  x=90 kg/m3. Standardowa długość tłumika wynosi 1,0m, w celu zmniejszenia hałasu należy montować tłumiki jeden za drugim przy czym wskazana jest przerwa w postaci odcinka kanału.

MONTAŻ
Tłumik powinien być montowany bezpośrednio przy źródle dźwięku. W przypadku montowania łączników  elastycznych, należy pamiętać o ich zaizolowaniu z zewnątrz. Tłumik należy montować zgodnie z oznaczeniem na obudowie. Strona wlotowa posiada osłony na wkładach zmniejszające stratę ciśnienia.

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa WKp pdf