WENTYLATOR KANAŁOWY WKO

Opis

Stosowanie wentylatorów kanałowych jest szczególnie korzystnym rozwiązaniem w wielu instalacjach wentylacyjnych ze względu na ich prostą konstrukcję, łatwy montaż i wynikające z tego niskie koszty wykonania i eksploatacji. Łączą one zalety wentylatorów osiowych i promieniowych ponieważ zachowują osiowy kierunek przepływu powietrza z możliwością pokonania większych oporów instalacji.

 Praca wentylatorów WKO  charakteryzuje się niską głośnością emitowaną do otoczenia. Wentylatory kanałowe przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wykonywanych w budownictwie przemysłowym i ogólnym. Przepływające powietrze może być zanieczyszczone oparami i gazami korodującymi oraz zanieczyszczone pyłami w granicach dopuszczalnych przepisami ze względu na ochronę środowiska.

OPIS PRODUKTU

Wentylatory składają się z:

  • obudowy wykonanej z tworzywa z króćcami przyłączeniowymi do przewodów instalacji wentylacyjnych;
  • wysoko sprawnego wirnika promieniowego z silnikiem umieszczonym wewnątrz wirnika.

WARUNKI PRACY

Wentylatory kanałowe mogą pracować w dowolnej pozycji. Dopuszczalna temperatura przepływającego powietrza wynosi 50oC

Pliki do pobrania

Karta Katalogowa WKo pdf
Książka Wyrobu WKo pdf
Bloki WKO zip
Wzór deklaracji zgodności WKO pdf